Perfluorhexansulfonsyra läggs till på kandidatförteckningen

19 juni, 2017

Det mycket svårnedbrytbara ämnet perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) kommer att läggas till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen, efter ett förslag från Sverige. I samma veva har EU:s medlemsländer identifierat bisfenol A som hormonstörande för människor.

 

EU:s medlemsländer har beslutat att lägga till ett nytt ämne på kandidatförteckningen i slutet av juni. Det gäller ämnet PFHxS som förs upp på listan över särskilt farliga ämnen på grund av att det är mycket svårnedbrytbart (mycket persistent) och kan ansamlas i levande varelser (mycket bioackumulerande).

 

PFHxS ingår i gruppen högfluorerade ämnen (PFAS) som har förorenat dricksvatten på flera platser i Sverige. Högfluorerade ämnen används i många produkter, till exempel i brandskum, textilier, livsmedelsförpackningar och kosmetika. Ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön, många är vattenlösliga och rörliga i marken och flera ansamlas dessutom i levande organismer.

 

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echas medlemsstatskommitté har även beslutat att ämnet bisfenol A ska föras upp på kandidatförteckningen som hormonstörande för människa. Detta förslag har förts fram av Frankrike och beslutet i medlemsstatskommittén var enhälligt. Bisfenol A fördes upp på kandidatlistan i januari 2017 på grund av sina egenskaper som reproduktionsstörande.

 

Bisfenol A används bland annat vid tillverkning av polykarbonat- och epoxiplaster och är förbjudet i nappflaskor inom EU. I Sverige är det även förbjudet vid relining av dricksvattenrör, samt i lack och ytskikt i matförpackningar för barn upp till tre år. EU-kommissionen har även beslutat att förbjuda bisfenol A i termopapper som bland annat används i kassakvitton från och med i januari 2020.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.