Webbutbildning om klimatanpassning

9 juni, 2017

Nu lanserar Boverket en webbutbildning om klimatanpassning i planeringen. Här får Ni svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur plan- och bygglagen reglerar. Ni får också exempel på åtgärder och arbetssätt kopplade till översiktsplanen och hur Ni kan reglera åtgärder för klimatanpassning i detaljplan. Utbildningen tar cirka 45 minuter.

 

Här finner Ni utbildningen.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.