Arbetsrättsmål – juli 2017

31 juli, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under juli 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 47/17, Mål nr B 122/16, 2017-07-05
Attunda tingsrätts dom den 11 november 2016 i mål nr T 3756-15

Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning av en rektor.

 

Dom nr 46/17, Mål nr A 160/15, 2017-07-05
Lönefordran m.m.

En målare, som efter en stroke var sjukskriven på deltid, har efter ett möte med arbetsgivaren skickats hem med uppmaning från arbetsgivaren att ta vissa kontakter med läkare och Försäkringskassan. Målaren har efter mötet inte arbetat under en månads tid. Fråga är om arbetsgivaren har stängt av målaren och inte berett denne några arbetsuppgifter eller om målaren varit olovligen frånvarande från arbetet och inte stått till arbetsgivarens förfogande. Därvid fråga om målaren har rätt till lön och semesterersättning och om arbetsgivaren har brutit mot kollektivavtalet genom att inte betala lön till honom.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.