Fler körkort på medicinska grunder

13 juli, 2017

Under första halvan av 2017 fattade Transportstyrelsen beslut om 16 514 körkortsåterkallelser vilket motsvarar en minskning med nästan 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Men samtidigt som det totala antalet återkallelser minskar så ökar antalet återkallelser på medicinska grunder med över 5 procent.

 

Antal återkallade körkort per
återkallelsegrund – hela landet 
2014 2015 2016 2017
Återkallelsegrund 1 3 435 3 500 3 455 2 899
Återkallelsegrund 2 177 146 181 110
Återkallelsegrund 3 424 468 596 385
Återkallelsegrund 4 9 469 9 744 10 350 8 516
Återkallelsegrund 5 910 767 840 870
Återkallelsegrund 6 236 209 96 72
Återkallelsegrund 7 2 079 2 102 2 381 2 435
Återkallelsegrund 8 2 134 2 111 1 906 2 080
Samtliga 17 997 18 082 18 684 16 514

 

Återkallelsegrund 7 och återkallelsegrund 8 utgör de körkortsåterkallelser som brukar definieras som medicinska grunder.
Läkare har en anmälningsplikt
Den läkare som har en patient som han eller hon bedömer vara olämplig för att köra ett fordon i trafiken ska anmäla det till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen utreder därefter körkortsinnehavet. Läkare kan dock i stället välja att använda sig av en så kallad muntlig överenskommelse. Det innebär att läkaren och patienten muntligen kommer överens om att patienten slutar köra men behåller körkortet av andra skäl. Till exempel för att använda som legitimation. Men en sådan lösning är inte alltid lämplig.

 

Fakta: Återkallelsepunkter
Återkallelsepunkterna betyder i huvudsak
1 = Rattfylleri
2 = Smitning
3 = Flera mindre överträdelser
4 = En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
5 = Opålitlighet i nykterhetshänseende
6 = Allmän brottslighet
7 = Medicinska skäl
8 = Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.