Kriterier för biocider

14 juli, 2017

Den 12 juli antog medlemsländernas behöriga myndigheter för biocider att samma förslag till vetenskapliga kriterier som röstades fram för att identifiera hormonstörande ämnen för växtskyddsmedel, även ska gälla för biocider.

 

Sverige har motsatt sig förslaget av samma skäl som för växtskyddsmedel. Anledningen till det är farhågor om att de föreslagna kriterierna inte kommer ge ett tillräckligt starkt skydd för hälsa och miljö.

 

EU-kommissionens beslut om kriterier för hormonstörande ämnen har dragit ut på tiden. Enligt biocidförordningen skulle kommissionen ha antagit kriterier senast 31 december 2013. Sverige stämde därför EU-kommissionen för passivitet i frågan och fick rätt i en dom från EU-domstolens tribunal.

 

Nästa steg är att Europeiska rådet och EU-parlamentet ska ta ställning till förslaget.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.