Mål avseende offentlig upphandling – juli 2017

31 juli, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under juli 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 1324-17
Leverantör/Sökande: Jacksons Trädvård AB
Upphandlande myndighet: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Upphandlande myndighet har inte angivit hur många anbud som kommer att tilldelas avtal i upphandlingsdokumentationen utan först i tilldelningsbeslutet vilket kan anses stå i strid med principen om transparens.

 

Målnr: 3062-17, 3351-17
Leverantör/Sökande: 1. Nordsvenska Tak AB, 2. Patrick Jernbergs Plåtslageri AB
Upphandlande myndighet: 1. Uddevalla kommun, 2. Uddevalla Hamnterminal Aktiebolag
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Anbudsgivare har i sitt anbud underlåtit att lämna vissa efterfrågade uppgifter om t.ex. miljö- och kvalitetsledningssystem liksom referensuppdragens avtalsperioder. Domen innefattar även en frågeställning avseende sekretessbelagda handlingar.

 

Målnr: 26952-16, 26981-16
Leverantör/Sökande: 1. B2B IT-Partner AB, 2. Misco AB
Upphandlande myndighet: 1. Sundbybergs stad, 2. Capeiro AB
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Kan upphandlande myndighet ställa krav på att alla anbudshandlingar, inkl. handlingar från tredje man ska vara författade på svenska.

 

Målnr: 10397-17
Leverantör/Sökande: Privatperson
Upphandlande myndighet: Statens konstråd
Avgörande: Överprövning av avtals giltighet
Ärende: Undantag från annonseringsplikten på grund av konstnärliga skäl.

 

Målnr: 3068-17
Leverantör/Sökande: Tunstall AB
Upphandlande myndighet: Region Gotland
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Upphandlingen har en ramavtalstid som överstiger vad som är tillåtet i LOU 5 kap. 3 §.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.