Mindre registreringsskylten får nytt utseende

5 juli, 2017

Transportstyrelsen ändrar utseendet på de mindre registreringsskyltarna. Ändringen innebär att storleken på bokstäverna justeras så de blir större. Förändringen gäller omgående och sker för att underlätta avläsningen av ett fordons registreringsnummer.

 

Den 1 januari 2014 förändrades registreringsskyltarnas utseende senast. Då genom att utrymmet för det tidigare kontrollmärket, mellan bokstäver och siffror, togs bort. Samtidigt infördes ett unikt typsnitt på registreringsskyltarna som inte finns någon annanstans.

 

Nu är det dags igen, men bara när det gäller den mindre registreringsskylten. Bokstävernas storlek justeras så de blir större än tidigare. Avsikten med förändringen är att det ska bli lättare att avläsa fordonens registreringsnummer, både när det gäller rent visuella kontroller, men också i olika tekniska system där automatisk skyltavläsning förekommer. Exempel på sådana lösningar är:
• Kamerorna i trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg
• Kamerorna i broavgiftssystemen i Motala och Sundsvall
• Polisens ANPR-kameror i bilar.

Tidigare utseende av den mindre registreringsskylten
gammal_thumb

 

 

 

 

 

 
Utseende mindre registreringsskylt 1 januari 2014 – 25 juni 2017.

Nytt utseende på den mindre registreringsskylten

ny_thumb

 

 

 

 

 

 

Utseende mindre registreringsskylt från och med den 26 juni 2017.

 

Ges inte till alla fordon
De mindre registreringsskyltarna, som också ibland kallas USA-skyltar, har måttet 300 x 110 mm och tilldelas till fordon som av någon anledning inte kan ha en registreringsskylt av den ordinarie storleken. Det handlar ofta om fordon som har sitt ursprung i USA där det är vanligt med ett begränsat utrymme i själva karossen, därav skyltnamnet.

 

Gamla skyltar gäller fortfarande
Skyltar med äldre utseende kommer även i fortsättningen att vara giltiga. Ny registreringsskylt behöver man endast beställa om den befintliga registreringsskylten inte längre kan läsas av eller om den har förlorats.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.