Nya regler för överträdelse av cabotage

14 juli, 2017

Regeringen har beslutat om en ändring av reglerna om ansvar vid överträdelser av EU:s cabotageregler för lastbilstrafik. Ändringen ska göra det tydligare att sanktionsavgifter ska utfärdas om en lastbilstransport bryter mot EU:s bestämmelser i Sverige.

 

EU:s cabotageregler ger ett transportföretag som är registrerat i ett EU-land och har gemenskapstillstånd rätt att efter en internationell transport göra ytterligare tre transporter i destinationslandet inom loppet av sju dagar.

 

De nya reglerna gäller från den 17 juli.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.