Samlad bild ska inspirera till ökat och säkert cyklande

7 juli, 2017

En vanlig dag cyklar 800 000 personer cirka sju kilometer var. På ett år cyklar de i snitt 250 mil var. I hela landet finns idag drygt 2 000 mil cykelväg.

 

Detta är fakta, som har hämtats från det nationella cykelbokslutet för 2016, ett bokslut som följer trender och utveckling inom cykling och som ska inspirera till ökat och säkert cyklande.

 

Det finns en lång tradition av att mäta och följa upp utvecklingen av bil- och kollektivtrafik medan cykeltrafiken nu följs upp för andra gången. Ett första cykelbokslut gjordes för 2014.

 

Fler indikatorer och ny kunskap
Sedan förra bokslutet har de indikatorer som är kopplade till varför vi väljer att cykla utvecklats. Fler indikatorer har lagts till och ny kunskap ställs samman samtidigt som kunskapsluckorna identifieras.

 

En central fråga är fortsatt utveckling av mätning av cykeltrafiken för att säkrare och mer tillförlitligt kunna redovisa hur denna utvecklas i Sverige. Det sker en snabb utveckling vad gäller mätning, exempelvis fanns det för fem år sedan endast några få fasta mätpunkter för cykeltrafik, idag finns det närmare 250 stycken som mäter trafiken dygnet runt hela året. Antalet landsting och regioner som har en cykelplan eller en cykelstrategi har också fördubblats på två år, sedan förra bokslutet.

 

Cykelbokslutet tas fram av Nationella cykelrådet som är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling. Rådet leds av Trafikverket.

 

Här finner Ni cykelbokslutet för 2016.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.