Är installation av solceller lönsam affär för företag?

28 augusti, 2017

Energimyndigheten har genomfört en första studie av lönsamheten i att installera solceller. Studien omfattar intervjuer med tio företag som monterat solceller på tak eller byggt solcellsparker. Alla intervjuade bedömer att deras solcellsanläggningar är lönsamma.

 

Studien visar att takanläggningar som byggs för att försörja den egna fastigheten med el är generellt sett mer lönsamma. Bland dessa användes 90 procent av elproduktionen till egna behov. Av de intervjuade företagen har sex installerat solceller på taket och fyra byggt solcellsparker.

 

Trots att antalet intervjuade företag är få, så är resultaten i hög grad relevanta. Det nyckeltal som använts för att bedöma produktionskostnaden är vedertaget och används vid motsvarande undersökningar av andra tekniker för energiproduktion. Resultaten i undersökningen är rensade från subventioner.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.