Arbetsrättsmål – augusti 2017

31 augusti, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under augusti 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 49/17, Mål nr A 18/17, 2017-08-30
Ogiltigförklaring av avskedande m.m.

En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig arbetsgivarens order om att arbeta övertid. Fråga om det har funnits laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning.

 

Beslut nr 48/17, Mål nr A 92/17, 2017-08-23
Upphävande av arbetsgivares beslut att en arbetstagare ska upphöra med viss bisyssla; nu fråga om interimistisk prövning

En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är säkerhetsklassad, har deltidsarbete som pilot för ett utländskt flygbolag. Fråga om detta är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Nu fråga om interimistisk prövning.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.