Ett nytt ämne på EU:s kandidatförteckning

25 augusti, 2017

EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen har uppdaterats med ett nytt ämne. Ett ämne som står med på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information, anmälan och tillstånd enligt Reach-förordningen.

 

Följande ämne har förts upp på kandidatförteckningen den 7 juli 2017:

• Perfluorhexansulfonsyra och dess salter (PFHxS). Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).

 

Följande fem ämnen som finns på kandidatförteckningen sedan tidigare har uppdaterats med att de har hormonstörande egenskaper för människa:

• Bisfenol A
• BBP
• DEHP
• DBP
• DIBP

Kandidatförteckningen innehåller nu 174 poster.

 

Här finner Ni Kandidatförteckningen.

 

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?
När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta och i vissa fall även göra en anmälan till Echa om i vilken typ av vara ämnet ingår. Konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar från leverans av varan.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.