Föreskrifterna om högtryckssprutning upphävs

22 augusti, 2017

Den sista juni upphörde föreskrifterna om högtryckssprutning, AFS 1994:54, att gälla. Från och med juli hittar du kraven i bland annat föreskrifterna om användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4.

 

Föreskrifterna om högtryckssprutning reglerar användningen av stationära, transportabla eller mobila högtrycksutrustningar, som har högre sprutvattentryck än 25 bar. Det kan vara utrustning för rengöring och ytbearbetning, många använder till exempel en högtrycksspruta när de tvättar bilen. Högtrycksutrustningar finns på många arbetsplatser och i många hem.

 

Anledningen till att föreskriften upphävs är för att det finns nyare regler som omfattar även högtrycksutrustningar. Reglerna finns bland annat i föreskrifterna om användning av arbetsutrustning. Ni hittar dessutom kompletterande användarkrav i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) och belastningsergonomi (AFS 2012:2).

 

Här finner Ni föreskrifterna:
Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)

Användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3

Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6

Belastningsergonomi, AFS 2012:2

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.