Nya pengar att söka från Klimatklivet

8 augusti, 2017

Det finns 1,2 miljarder kronor som företag, kommuner, landsting, ideella föreningar och andra organisationer kan söka till lokala klimatåtgärder.

 

Klimatklivet hjälper lokala aktörer att satsa på smarta lösningar som minskar klimatpåverkan. Investeringsstödet kan bland annat ges till projekt inom transporter, energieffektivisering, infrastruktur, avfall, fjärrvärme och informationsspridning. Stödet ges till de åtgärder som ger störst klimatnytta per investerad krona.

 

Från och med den 25 juli gäller nya juridiska förutsättningar för den som vill söka pengar från Klimatklivet. Bland annat finns nu ökade möjligheter att söka pengar för tillvaratagande av spillvärme från industrier. Kraven på vad som ska finnas med i en ansökan till Klimatklivet har också ändrats och förenklats.

 

Ansökan är öppen 7 augusti – 11 september.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.