Tolv nya invasiva växter och djur

1 augusti, 2017

Nu är det förbjudet att sälja eller överlåta ytterligare tolv invasiva främmande arter i Sverige, bland andra jätteloka, jättebalsamin och sidenört.

 

Från 2 augusti är det förbjudet att sälja eller överlåta ytterligare tolv invasiva främmande arter i Sverige, bland andra jätteloka, jättebalsamin och sidenört.

 

På EU-listan över invasiva främmande arter finns redan sen tidigare 37 arter och nu tillkommer alltså tolv nya. De arter som finns på listan får inte säljas, bytas, födas upp, transporteras eller släppas ut i naturen.

 

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald och de kan också få stora negativa effekter på trädgård, jord- och skogsbruk och människors hälsa. Det går ofta att stoppa en invasiv art om den upptäcks tidigt.

 

Bland de tolv nya arterna bedöms flera kunna etablera sig och bli invasiva i Sverige. Några växer redan vilt här, exempelvis jättelokan.

 

Från och med imorgon får privatpersoner inte sälja eller släppa ut arterna i naturen. Handlare har, för de tolv nya, ett år på sig att överlåta eller sälja ut de exemplar de har i lager. För de arter som funnits på listan sen tidigare är förbudet redan på plats både för privatpersoner och för handlare.

 

En invasiv främmande art är en växt eller ett djur som med hjälp av människan har introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde och har egenskaper som gör att de sprider sig snabbt i den nya miljön och leder till negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden eller för människan.

 

De nya arterna är:
Nilgås
(Alligator weed), tillhör papegojbladssläktet
Sidenört
Smal vattenpest
Röd jättegunnera
Jätteloka
Jättebalsamin
(Japanese stiltgrass), en terrester gräsart
Kamslinga
Bisam
Fjäderborstgräs
Mårdhund

 

Här finner Ni hela listan.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.