Arbetsrättsmål – september 2017

30 september, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under september 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 49/17, Mål nr A 18/17
Ogiltigförklaring av avskedande m.m.

En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig arbetsgivarens order om att arbeta övertid. Fråga om det har funnits laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning.

 

Dom nr 50/17, Mål nr B 102/16
Attunda tingsrätts dom den 30 september 2016 i mål T 8581-15.

Fråga om en kyrkvaktmästare haft upprepade tidsbegränsade anställningar eller om han varit tillsvidareanställd. Även fråga om det funnits saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.