Farliga ämnen i gummi, silikon och papper ska kartläggas

18 september, 2017

Kemikalieinspektionen kommer under hösten att kartlägga om det finns farliga kemikalier i material som är vanliga i konsumentvaror. Bland annat ska myndigheten med hjälp av konsultföretag undersöka innehållet i gummi, silikon och papper.

Kemikalieinspektionen har beslutat om fem kartläggningsprojekt som kommer att genomföras i höst. Myndigheten har genom upphandlingar anlitat konsultföretag som ska kartlägga följande områden:
• Kemikalier i gummi och silikon
• Kemikalier i papper och pappmaterial
• Kemikalier i intimhygienprodukter
• Mikroplast i kemiska produkter
• Kemikaliekrav i miljömärkning

 

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga farliga ämnen som ännu inte är begränsade inom EU i produkter och varor. Granskningen ska vara inriktad på varor och produkter som är tillgängliga för konsumenter. Uppdraget ska delredovisas till regeringen i september 2018 och slutredovisas i december 2020.

 

De nu beslutade kartläggningarna genomförs huvudsakligen under hösten 2017. Kartläggningen av intimhygienprodukter är kopplad till Kemikalieinspektionens pågående tillsynsprojekt om kemikalier i bland annat bindor, tamponger och menskoppar. Undersökningarna av mikroplast i kemiska produkter är kopplade till ett särskilt regeringsuppdrag som ska redovisas i december 2017.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.