Förslag att ge bidrag till lätta elfordon

21 september, 2017

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalning av bidraget till privatpersoner. Hur ansökan till Naturvårdsverket ska gå till är en av de saker som utreds just nu.

 

Regeringens budgetproposition som lämnades 20 september är ett förslag till riksdagen. Riksdagen kommer att besluta om förslaget under hösten.

 

Privatpersoner som fyllt 18 år som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel ska enligt förslaget få en premie/bidrag på 25 procent (det kommer inte gälla hobby- eller leksaksfordon). Det handlar om ett bidrag per person. Bidraget ska gälla retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel från och med detta datum ska spara kvittot för att kunna ansöka om bidraget. På kvittot måste det framgå vilket fordon det gäller, genom till exempel ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer.

 

Regeringens plan är att förordningen om elfordon ska träda i kraft den 1 januari 2018. Men det kan dröja en bit in på våren innan man som privatperson kan räkna med att få en premie utbetald. Mer information om bidraget kommer att finnas närmare årsskiftet.

 

Regeringen föreslår att Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalningen av bidraget till privatpersoner. Naturvårdsverket arbetar nu med frågan om hur detta ska gå till.

 

Här finner Ni mer information om budgetpropositionen.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.