Högertrafiken firar 50 år

3 september, 2017

Den 3 september är det 50 år sedan Sverige fick högertrafik. Förändringen föregicks av en folkomröstning där svenska folket med överväldigande majoritet röstade nej till förslaget. Men beslutet att gå över till högertrafik genomfördes ändå, då man bedömde det som nödvändigt.

 

Den 10 maj 1963 beslutade riksdagen att vi skulle införa högertrafik i Sverige. Bakgrunden till beslutet var att man ansåg det nödvändigt att Sverige anpassade sig till det trafiksystem som fanns på hela det europeiska fastlandet. En snabbt ökande utlandsbilism innebar en tydlig risk för trafikolyckor där bilister tvingades växla mellan vänster- och högertrafik. Dessutom var bilarna på det stora hela byggda och anpassade för högertrafik vilket innebar ytterligare risker.

 

Riksdagen bedömde att motiven var så starka att de vägde över resultatet från folkomröstningen 1955 där svenskarna i stor majoritet sagt nej till högertrafik. Statens kommission för högertrafik formerades och fick i uppdrag att planera och genomföra förändringen.

 

Så gick förändringen till
Klockan 01:00 – 06:00 den 3 september 1967 infördes ett förbud mot motortrafik i hela landet. Under den tiden genomfördes alla nödvändiga vägarbeten, till exempel att flytta refuger, måla nya vägmärken, täcka över gamla vägskyltar och samtidigt täcka av nya.

 

Viss typ av trafik, som bussar i linjetrafik, taxi och utryckningsfordon, var dock tillåten fram till 4:50 på söndagsmorgonen då ett trafikstopp trädde i kraft. Alla fordon i trafik var då tvungna att stanna där de befann sig, för att därefter försiktigt köra över till den högra sidan. Väl där fick man vänta in 5:00, när det blev tillåtet att köra vidare, men då på den högra sidan.

 

Håll dej till höger, Svensson
Inför omläggningen genomfördes en omfattande informationskampanj. Utöver traditionellt informationsmaterial i form av annonser, broschyrer och dylikt så sände både TV och radio speciella högertrafikprogram. Dessutom släpptes låten ”Håll dej till höger Svensson” av The Telstars som blev en hit och låg på Svensktoppen.

 

Här finner Ni mer informationen som delades ut till alla hushåll för 50 år sedan.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.