Ny mobil-app med information om farliga kemikalier

20 september, 2017

Myndigheter och organisationer från 13 EU-länder ska tillsammans utveckla en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter enkelt kunna få information om en vara innehåller farliga ämnen och ställa frågor till leverantörerna. Från Sverige medverkar Kemikalieinspektionen och Sveriges Konsumenter i samarbetsprojektet.

 

I en del konsumentvaror kan det förekomma kemiska ämnen som är skadliga för människors hälsa eller miljön. EU:s medlemsländer listar ämnen som betraktas som särskilt farliga på den så kallade kandidatförteckningen. Där finns för närvarande 174 ämnen som exempelvis är cancerframkallande, hormonstörande eller ansamlas länge i miljön. I den europeiska kemikalielagstiftningen Reach finns krav på att företag ska lämna information i leverantörskedjan om särskilt farliga ämnen på kandidatlistan. Om ett sådant ämne finns i mer än 0,1 procent i en vara så måste företaget meddela detta till yrkeskunder i hela leverantörskedjan. Vanliga konsumenter har rätt att på begäran få information om varorna innehåller farliga ämnen inom 45 dagar.

 

För att öka medvetenheten om rätten till information bland konsumenter, inom handeln och i industrin har Tysklands miljömyndighet UBA startat ett EU-projekt som kallas AskREACH. I projektet samarbetar 20 myndigheter, organisationer och vetenskapliga institutioner från 13 europeiska länder. Inom ramen för projektet kommer en databas att utvecklas som företag kan fylla med information om sina varor. Flera stora företag har redan uttryckt stöd för projektet och kommer att lämna uppgifter till databasen.

 

Ett syfte med projektet är också att utveckla en app för smarta telefoner där konsumenter kan få information om farliga ämnen i varor och ställa frågor om detta till leverantörerna. Om den begärda informationen ännu inte finns i databasen, skickas en fråga automatiskt till produktleverantören. Även ett IT-verktyg som ska underlätta för leverantörerna att vidarebefordra information kommer att tas fram.

 

Projektet finansieras av EU:s miljöprogram Life. Arbetet med projektet kommer att pågå under fem år, från september 2017 till augusti 2022. I projektet ingår även informationsinsatser i de deltagande EU-länderna för att öka medvetenheten bland konsumenter och leverantörer. Projektresultaten kommer att vara tillgängliga för alla EU:s medlemsländer, även de som inte medverkar i samarbetsprojektet.

 

Målen med projektet är att:
• öka medvetenheten om särskilt farliga ämnen i varor, för att underlätta för konsumenter att göra medvetna val.
• öka medvetenheten hos leverantörer så att de uppfyller kraven i Reach-förordningen om att ge information om särskilt farliga ämnen i varor.
• förbättra informationsflödet om farliga ämnen mellan leverantörer och konsumenter.
• förbättra informationsflödet i leverantörskedjorna med syftet att särskilt farliga ämnen ska bytas ut mot bättre alternativ.

 

Här finner Ni mer information om projektet.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.