Nytt verktyg för kartelljakt

8 september, 2017

Konkurrensmyndigheterna i Norden får nu ett effektivt verktyg att använda i jakten på olagliga karteller och företag som missbrukar sin marknadsmakt. Ett nytt nordiskt samarbetsavtal gör det lättare för konkurrensmyndigheterna att utbyta information och hjälpa varandra vid gryningsräder.

 

Det nya nordiska samarbetsavtalet innebär förbättrade möjligheter för konkurrensmyndigheterna att inhämta information åt varandra genom till exempel gryningsräder och att utbyta information i samband med utredningar.

 

Avtalet undertecknades vid ett nordiskt myndighetsmöte i Helsingfors, och bakom det står Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och Grönland. Avtalet ersätter ett tidigare samarbetsavtal som varit mer begränsat. För att avtalet ska träda ikraft krävs att det godkänns av de olika ländernas respektive parlament.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.