Vägledning om användningen av kakor

22 september, 2017

PTS har tagit fram ett förslag till allmänna råd för att förtydliga reglerna om användning av kakor och jämförbara tekniker.

 

Kakor (cookies) är små textfiler som sparas på ens dator, surfplatta eller telefon när man kommer till en webbplats. Kakorna kan samla in information om användaren, och syftet kan vara allt från att komma ihåg anpassningar som användaren gjort, vad som lagts i varukorgen eller vilken sorts varor man visat intresse för, så att man kan få mer skräddarsydd marknadsföring framöver.

 

Genom att användare får tillräcklig information om hur webbplatser använder kakor och baserat på detta ska kunna tillåta eller vägra lagring och hämtning av uppgifter på ett enkelt sätt, ges de kontroll över sin personliga information. PTS vill öka medvetenheten hos såväl webbplatsinnehavare som webbanvändare om hur kakor fungerar samt vilka utmaningar som finns för skyddet av den personliga integriteten.

 
PTS förtydligar kraven från 2011
2011 ändrades reglerna om kakor och det infördes ett krav på samtycke innan kakor får sparas i användarens utrustning.

 

Efter en tillsyn mot ett antal webbplatser har PTS valt att ta fram allmänna råd för att förtydliga kraven på webbplatsinnehavare som använder kakor. Förslaget till allmänna råd innehåller förtydliganden kring vilken information som bör lämnas och på vilket sätt. Den innehåller också förtydliganden kring vad som krävs för att det ska anses finnas samtycke. Nu sänder PTS ut förslaget på remiss.

 

Här finner Ni förslaget.

 

Informationen kommer från PTS.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.