Arbetsrättsmål – oktober 2017

31 oktober, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under oktober 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 51/17, Mål nr A 146/16, 2017-10-11
Diskrimineringsersättning

Bristande tillgänglighet. Fråga om en högskola har brutit mot diskrimineringslagen genom att neka en döv arbetssökande anställning som lektor, med hänvisning till att de åtgärder för tillgänglighet, främst tolktjänster, som behövdes var för kostsamma och belastande för att vara skäliga.

 

Dom nr 52/17, Mål nr A 165/16, 2017-10-11
Ogiltigförklaring av avskedande m.m.

Ett bolag har avskedat en produktionsledare under bl.a. påståenden om att produktionsledaren hotat och slagit en annan anställd och varit inblandat i sin sons grova misshandel av den anställde samt uppdragit åt en arbetskollega att förmå tilltänkta vittnen att ta tillbaka sina uppgifter. Fråga om arbetsgivarparterna förmått styrka sina påståenden och om det funnits laga skäl för att skilja arbetstagaren från anställningen.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.