Elprodukter med brister

12 oktober, 2017

Elsäkerhetsverket har tagit fram två vägledningar för hur man ska agera när elprodukter har brister.

 

När säljare och köpare samarbetar kan man förebygga skador och skapa en tryggare miljö omkring oss. Elsäkerhetsverket har därför tagit fram två nya broschyrer som ger handfast stöd och goda råd till den som köpt eller sålt en elprodukt som har brister.

 

Både konsumenter och säljare har ett ansvar när det visar sig att en produkt har brister. I grunden handlar det om att vi ska leva i ett tryggt samhälle med säker el. Broschyrerna tar upp vilket förebyggande arbete som är möjligt, vad som gäller när du faktiskt står där med en bristande produkt, vad ditt ansvar egentligen går ut på och vad som gäller när det har uppstått skador av något slag. Sist i varje broschyr finns en checklista med fokus på förebyggande åtgärder.

 

Här finner Ni:
– När du har köpt en produkt som har brister
– När du har sålt en produkt som har brister

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.