Förbättrad luftkvalitet förbättrar hälsan

12 oktober, 2017

Luftföroreningar är orsaken till att omkring 400 000 människor årligen dör i förtid. Samtidigt är trenden minskade utsläpp, visar rapporten Air Quality in Europé 2017 från Europeiska miljöbyrån (EEA).

 

I Sverige handlar det om tusentals förtida dödsfall. Källorna till utsläppen är framför allt långväga transporterade föroreningar, vedeldning, dieselfordon och dubbdäcksanvändning. Trenden är minskande utsläpp, och när halterna av luftföroreningar minskar, så minskar också effekterna på folkhälsan.

 

Rapporten bygger bland annat på Sveriges inrapportering av luftkvalitetsdata från Sveriges kommuner. Sverige har för år 2016 rapporterat några få överskridanden av EU:s gränsvärden. Det gäller i Stockholm (kvävedioxid och kolmonoxid), Göteborg (kvävedioxid) och Visby (partiklar PM10).

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.