Ny vägledning inom ESPD

30 oktober, 2017

Den nya ordningen för leverantörsprövning, det så kallade ESPD-systemet, har gett upphov till många frågor från både upphandlare och leverantörer.

 

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en ny vägledning till ESPD-systemet.Vägledning ger stöd till både upphandlande myndigheter och leverantörer. I vägledningen behandlas bland annat hur de nya reglerna för uteslutning och kvalificeringen ska tolkas samt hur användningen av ett ESPD-formulär går till i praktiken.

 

Här finner Ni vägledningen.

 

Informationen kommer från Upphandlingsmyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.