Nytt stöd ska förebygga korruption i offentlig upphandling

25 oktober, 2017

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt stöd för hur du och din organisation kan arbeta med att förebygga och identifiera korruption i offentlig upphandling i olika delar av inköpsprocessen.

 

Korruption och jäv är tyvärr något som fortfarande förekommer inom offentlig upphandling och att arbeta för att motverka detta är därför ett viktigt uppdrag för alla upphandlande myndigheter och enheter.

 

Upphandlingslagstiftningen är i sig en antikorruptionslagstiftning. En direkt koppling är likabehandlingsprincipen som är en av de grundläggande principerna för offentlig upphandling.

 

Upphandlingsmyndighetens vägledning Korruption i offentlig upphandling – vad är det och hur kan det förebyggas? vänder sig till både köpare och leverantörer. Vägledningen tar upp både hur man kan arbeta på ledningsnivå och hur man kan arbeta på tjänstenivå för att förhindra och förebygga korruption. Den ger handfasta råd kring arbetet med bland annat policyer, utbildning och kontroller.

 

Här finner Ni vägledningen.

 

Informationen kommer från Upphandlingsmyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.