Reviderade föreskrifter om transport av farligt gods

1 oktober, 2017

Från den 1 oktober gäller ändrade föreskrifter om transport av farligt gods. Föreskrifterna innehåller mindre ändringar till ADR-S 2017 och RID-S 2017.

 

Den 1 oktober 2017 träder följande föreskrifter i kraft:
– MSBFS 2017:1 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2017), och

 

– MSBFS 2017:2 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:9) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2017).

 

Ändringsföreskrifterna innehåller mindre ändringar och rättelser till bestämmelserna i ADR-S respektive RID-S.

Här finner Ni ändringarna i ADR-S, MSBFS 2017:1.

Här finner Ni en konsekvensutredning över ändringarna i ADR-S.

Här finner Ni ändringarna i RID-S, MSBFS 2017:2.

Här finner Ni en konsekvensutredning över ändringarna i RID-S.

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.