Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas

15 november, 2017

Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan den 13-19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.

 

Sverige deltar denna vecka i den internationella antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week, som världshälsoorganisationen WHO står bakom.

 

Resistenta bakterier är ett globalt problem som växer med ökad rörlighet av människor, djur, livsmedel och andra varor. En nationell handlingsplan är grundläggande för att varje land ska kunna bygga upp ett systematiskt arbete mot resistens. Ett av målen i den politiska deklaration som antogs vid ett högnivåmöte i FN förra året är därför att alla FN:s medlemsländer ska ta fram nationella handlingsplaner under 2017. Sverige uppdaterar för närvarande sin tredje nationella plan.

 

I Sverige samarbetar 25 myndigheter och organisationer med handlingsplanen och Kemikalieinspektionen är en av dem. Vi är den myndighet som godkänner desinfektionsmedel och andra produkter som används för att kontrollera skadliga organismer. Tillgång till sådana medel är viktig för att undvika smittspridning. Samtidigt finns en farhåga att de kan bidra till ökad resistens mot antibiotika.

 

I samband med World Antibiotic Awareness Week lanseras den nya webbplatsen skyddaantibiotikan.se. Syftet är att sätta ljus på hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla måste hjälpa till att skydda den. På webbplatsen skyddaantibiotikan.se finns information om vad var och en kan göra för att bidra till att bromsa utvecklingen. Allt material, inklusive filmer, finns för nedladdning och får gärna användas och spridas.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.