Det finns mer mikroplast i åkrarna än i haven

2 november, 2017

I en ny studie har forskare från SLU, tillsammans med Norsk institutt for vannforskning (NIVA), studerat åkrar i Sverige och USA för att se hur pass stort problemet med mikroplaster i markerna är. Resultatet är oroande menar forskarna som uppskattar att mellan 110 000 och 730 000 ton mikroplaster hamnar i jordbruksmarker i Europa och Nordamerika varje år. Det är mer än vad som totalt sett finns i havet.

 

Användningen av avloppsslam som gödningsmedel gör att stora mängder mikroplaster plöjs ner i åkrar. Men hur mikroplaster i jordbruksmarken påverkar miljö och människor vet forskarna ännu inte.

 

Slam som renas från avloppsvatten innehåller värdefulla näringsämnen som kan användas som gödning i jordbruket. Men eftersom slammet även kan innehålla tungmetaller och andra farliga ämnen så finns strikta regler kring användningen av slam. I dagsläget omfattas dock inte mikroplaster av dessa regler.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från SLU och AktuellHållbarhet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.