Förbud mot rattsurfning

30 november, 2017

Regeringen har fattat beslut om att du inte får använda din mobil när du kör om du håller mobilen i handen. Regeln börjar att gälla den 1 februari 2018 och ska motverka så kallad rattsurfning.

 

Det här betyder att det blir tydligare för bilförare vad som gäller i fråga om att använda mobilen i bilen. Förhoppningsvis leder det till att man slutar rattsurfa. Lagskärpningen innebär också att det blir tydligare för polisen när bilister bryter mot reglerna.

 

Förbudet gäller också användning av annan handhållen kommunikationsutrustning i samband med färd.

 

Regeln träder ikraft den 1 februari 2018.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.