Kameraövervakningslagen ersätts

20 november, 2017

I maj nästa år ändras reglerna för kameraövervakning och det blir både enklare och svårare för de som vill övervaka. en stor förändring är att Datainspektionen tar över all hantering av tillstånd och tillsyn.

 

Kameraövervakningslagen trädde i kraft i juli 2013 men kommer att försvinna i maj nästa år. Då ersätts den inte bara av en, utan av framförallt tre nya lagar: dataskyddsförordningen, brottsdatalagen och kamerabevakningslagen. Den största nyheten är att kameraövervakning i mångt och mycket kommer att hanteras som vilken annan hantering av personuppgifter som helst.

 

För de flesta som vill kameraövervaka innebär det att de måste följa reglerna i dataskyddsförordningen som börjar tillämpas den 25 maj nästa år. Polisen och andra myndigheter som arbetar med brottsbekämpning och liknande ska i stället följa reglerna i den kommande brottsdatalagen. Dessutom ska alla följa de kompletterande svenska regler som finns i den föreslagna kamerabevakningslagen.

 

Enligt förslaget till den svenska kamerabevakningslagen är det i framtiden endast myndigheter och andra som utför uppgifter av ”allmänt intresse” som behöver ansöka om tillstånd för att få kameraövervaka.

 

Rättsligt stöd
Även om många slipper ansöka om tillstånd för att kameraövervaka så måste de uppfylla kraven i dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen ställer även strängare krav på hur den som övervakar ska informera om det. Idag får inspelat bildmaterial typiskt sett sparas i upp till två månader, sedan måste det raderas. I framtiden försvinner den tidsgränsen och bildmaterial kan sparas så länge som man kan visa på att det behövs för att uppfylla syftet med övervakningen, vilket kan bli såväl längre som kortare än två månader. I vissa fall blir det både lättare och svårare att övervaka än idag, som exempelvis i butiker på platser dit allmänheten (kunderna) har tillträde. Idag behöver en butiksägare bara skicka in en anmälan till länsstyrelsen. I framtiden behöver butiken förvisso inte skicka in en anmälan men måste se till och kunna visa att reglerna i dataskyddsförordningen följs. En nyhet i den föreslagna kamerabevakningslagen är att arbetsgivare som vill kameraövervaka arbetsplatser är skyldiga att först MBL-förhandla med en organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen.

 

I dagens kameraövervakningslag finns en straffbestämmelse som säger att den som bryter mot vissa bestämmelser i lagen riskerar böter eller fängelse i upp till ett år. I den föreslagna kamerabevakningslagen finns ingen straffbestämmelse. Däremot riskerar den som bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen att få administrativa sanktionsavgifter som kan vara väsentligt mycket högre än dagens böter.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Datainspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB