Konkurrensklausuler

29 november, 2017

Under hur lång tid får företag avtala om att säljaren inte ska konkurrera med köparen efter ett företagsförvärv? Det har varit en avgörande fråga i ett ärende som Konkurrensverket drivit mot företag i flyttbranschen.

 

De aktuella avtalen innebar att säljaren inte skulle konkurrera med köparen under fem år.

 

Nu har Patent- och marknadsöverdomstolen, som är högsta instans, meddelat sin dom.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med Stockholms tingsrätt funnit att konkurrensklausulerna i det här fallet inte utgör en överträdelse. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen har ingen av de aktuella konkurrensklausulerna haft till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.

 

Domen ger vägledning om hur man ska se på konkurrensklausuler i samband med företagsförvärv.

 

Här finner Ni mer domen.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB