Nya vägmärken

2 november, 2017

Nu kommer ett nytt vägmärke som varnar för olycka. Regeringen har beslutat om flera ändringar i vägmärkesförordningen och därför har Transportstyrelsen tagit fram nya vägmärken. Allt för skapa tydliga och tillgängliga regler för trafikanter och myndigheter.


vagmarken2017_600px

 

Nya vägmärken från 1 december. H 28 anger husbilsplats, A41 varnar för olycka och T25 anger servering eller restaurang som är öppen dygnet runt.

 

Förutom nya vägmärken får andra ny betydelse och går från att vara tilläggstavlor till att bli vägmärken. Några symboler övergår till att vara vägmärken. Vägmärke A41, varning för olycka, är helt nytt.

 

Transportstyrelsen har även tagit fram ett nytt upplysningsmärke för uppställningsplats för husbilar; H28 Husbilsplats. I dag finns endast en allmän skylt för camping- eller husvagnsplatser. Det nya märket gör det möjligt att utmärka att en campingplats bara erbjuder platser för husbilar. Det införs också en symbol för personbil klass II.

 

Det är regeringen som beslutat om ändringar i olika förordningar, bland annat i trafikförordningen (1998:1276), förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och vägmärkesförordningen (2007:90). Lagarna träder i kraft 1 december 2017.

 

Beslutet innebär också:
• Två nya så kallade anvisningsmärken införs; C45 Särskild bestämmelser för stannande och parkering. E30 Särskilda bestämmelser för parkering. Dessa märken förenklar utformningen av parkeringsbestämmelserna.
• Högsta tillåtna hastighet för viss bärgning höjs till 80 kilometer/timmen. Gäller fordon som är särskilt inrättade för bärgning.
• Märkena G11 Färja och G12 Personfärja var tidigare placerat i gruppen symboler. Dessa har nu blivit egna vägmärken.

 

Här kan Ni läsa mer om vägmärken.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.