Spjutspetsexempel i stadsutveckling

6 november, 2017

Naturvårdsverket lyfter goda innovativa spjutspetsexempel för olika funktioner i byggd miljö. I den nyutkomna rapporten Vägvisare för en hållbar stadsutveckling presenteras goda resultat från svenska och globala miljölösningar i stadsmiljöer.

 

Samlingen ger exempel inom områden som energi, avfall, vatten, avlopp, buller, ekosystemtjänster och är ett sätt att sprida de urbana miljölösningarna i framkant som finns idag.

 

Exempelsamlingen är också en vägledning för inspiration för sökande av stödet Stadsinnovationer. Stödet finansierar projektering, förstudier och planering som ökar användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för en hållbar stadsutveckling. Rapportens exempel visar på olika typer av innovativa och mycket miljövänliga byggnader, tekniker eller systemlösningar som stödet Stadsinnovationer syftar till att finansiera.

 

Stödet omfattar totalt 68 miljoner som delas ut under 2016–2019 och är en del av regeringens satsning på klimatåtgärder. Det utlyses av Naturvårdsverket i samverkan med Boverket och Energimyndigheten. Under 2018 kommer genomförs två utlysningsomgångar.

 

Här finner Ni publikationen.

 
Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.