Vanligt med brister i märkningen av ögonfranslim

1 november, 2017

Stylister som arbetar med att förlänga ögonfransar riskerar att få hälsoproblem av limmet som används vid behandlingen. Kemikalieinspektionen har granskat ögonfranslim från 25 företag och upptäckt brister i produktinformationen från alla företagen.

 

Astmaanfall, andningssvårigheter, tryck över bröstet och kliande hudutslag är några exempel på hälsobesvär som stylister kan drabbas av efter att ha arbetat med ögonfranslim. Det förekommer också att stylisternas kunder råkar ut för röda och kliande ögon, svullna ögonlock och eksem. Orsaken till symtomen är att ögonfranslim brukar innehålla cyanoakrylat för att de konstgjorda fransarna ska fästa snabbt. Cyanoakrylat är en typ av härdplast som även kallas superlim.

 

Efter att arbets- och miljömedicinska kliniker uppmärksammat stylisternas hälsoproblem och brister i produktmärkningen på produkterna har Kemikalieinspektionen genomfört ett tillsynsprojekt om ögonfranslim. I projektet har 25 företag som säljer ögonfranslim kontrollerats. 14 av företagen hade omfattande brister i sin produktinformation och hos elva företag upptäckte Kemikalieinspektionen mindre brister i informationen.

 

Ögonfranslim räknas som en kemisk produkt som omfattas av EU:s kemikalielagstiftning. De granskade företagen har i de flesta fall bara haft begränsad kunskap om regelverket då de främst importerar och säljer kosmetiska produkter som regleras av en annan lagstiftning. Kemikalieinspektionen har anmält fyra av de granskade företagen till åklagare för misstänkta miljöbrott. Företagen har åtalsanmälts för att förpackningarna saknat rätt märkning på svenska, och i ett fall för att produkten saknade säkerhetsdatablad.

 

Flera av de inspekterade företagen har framfört att det finns problem med att privatpersoner genomför ögonfransförlängningar i hemmiljö. Många stylister arbetar utan skyddsåtgärder, som exempelvis en utsugsanordning som ventilerar bort farliga ämnen från luften. Att arbeta utan skyddsåtgärder innebär ökad risk för att utsättas för de allergiframkallande ämnen som finns i limmet.

 

Här finner Ni rapporten.

Här finner Ni arbetsmiljöverkets temasida ”Allergirisker för nagelskulptörer och fransstylister”.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.