Ändring av kraven för OVK

21 december, 2017

Boverket har ändrat föreskrifterna avseende besiktning av ventilation, OVK. Många av dagens certifierade funktionskontrollanter kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Dessutom har bostadsbyggandet ökat påtagligt, vilket ger ett ökat behov av funktionskontrollanter. Tillgången på funktionskontrollanter behöver kunna säkerställas för framtiden och därför ändras kraven på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter.

 

Vidare görs vissa förtydliganden av kraven på allmän teknisk kunskap med syfte att bland annat minska osäkerheten och göra tillämpningen mera enhetlig.

 

En definition av en- och tvåbostadshus tas bort för att skapa en mer enhetlig tillämpning bland kommunernas byggnadsnämnder gällande undantaget från krav på OVK-besiktning.

 

De ändrade föreskrifterna träder i kraft den1 februari 2018.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.