Förslag till nya föreskrifter om aerosolbehållare

4 december, 2017

MSB har beslutat att utfärda nya föreskrifter som ska ersätta MSBFS 2014:1, föreskrifter om aerosolbehållare.

 

Varför behövs nya regler?
Syftet med de planerade nya föreskrifterna är framförallt att
• möjliggöra ett högre tryck i aerosolbehållare som drivs av icke brandfarliga gaser
• förtydliga hänvisningarna till märkningsreglerna i CLP-förordningen
• uppfylla kraven i EU-direktivet 2016/2037 i svensk lagstiftning.

 

De nya reglerna planeras att träda i kraft i mitten av mars då MSBFS 2014:1 kommer att upphävas.

 
Vilka berörs av de nya reglerna?

De som berörs av reglerna är framför allt tillverkare som genom de nya reglerna får ett bredare urval genom möjligheten att använda icke brandfarliga drivgaser vid ett högre tryck.

 

Förslag till nya föreskrifter om aerosolbehållare

Konsekvensutredning

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.