Nya stöd till miljövänligare transporter

19 december, 2017

Från och med 1 februari 2018 kan Ni som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel söka bidrag hos Naturvårdsverket. Syftet med bidraget är att fler människor ska få möjlighet att byta ut bilen mot ett mer miljövänligt transportmedel och på så sätt bidra till minskade utsläpp, mindre trängsel och mindre buller.

 

För att få bidrag
Elfordonspremien gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som sedan dess har köpt ett elfordon som omfattas av premien har 6 månader på sig att skicka in kvittot. För fordon som är köpta mellan 20 september och 31 december 2017 gäller 6 månader från och med 1 januari 2018. Det kommer att dröja en bit in på våren innan du som privatperson kan räkna med att få en premie utbetald. Tills ansökan öppnar är det bra att tänka på följande saker:
• Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år.
• Premien kan användas en gång per person.
• Ni måste vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer (ej samordningsnummer) för att kunna ta del av permien.
• Premien gäller för den som köper en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel.
• Vissa fordon som är avsedda för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning omfattas av premien, exempelvis eldriven rullstol och hand-elcykel.
• Premien omfattar inte exempelvis segway, eldriven sparkcykel eller hoverboard.
• Elfordonet ska kunna identifieras med ramnummer, som också ska framgå av kvittot eller en annan handling. Detta kan återförsäljaren av elfordonet hjälpa till med.
• Elmoped eller elmotorcykel måste ha ett så kallat CoC, som är en typ av fordonsintyg.
• Elcykel måste vara CE-märkt eller överensstämma med standarden SS-EN 15194 Cyklar – Elassisterade cyklar – EPAC.
• Ni kan få upp till 25 procent av priset, eller maximalt 10 000 kronor, i bidrag.

 

Aktuell information publiceras löpande på Naturvårdsverkets webbplats, i takt med att administrationen för de båda stöden kommer på plats. På webben kommer också ansökningsformuläret att finnas, där det tydligt att kommer att synas vilka uppgifter som ska finnas med i ansökan.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.