Nya tröskelvärden – LOU

22 december, 2017

Europeiska kommissionen har beslutat om att nya tröskelvärden ska gälla från och med den 1 januari 2018. Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.

 

Tröskelvärden revideras vartannat år. Europeiska kommissionen har i dagarna beslutat nya tröskelvärden som ska gälla från och med den 1 januari 2018. Förändringarna innebär att tröskelvärdena och direktupphandlingsgränserna höjs något.

 

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns i kronor (SEK) från 1 januari 2018

LOU Varor & tjänster Byggentreprenad Sociala och andra särskilda tjänster
Statliga myndigheter 1 365 782 52 620 561 7 113 450
Övriga upphandlande myndigheter 2 096 097 52 620 561 7 113 450

 

Direktupphandlingsgränsen 586 907
LUF Varor & tjänster Byggentreprenad Sociala och andra särskilda tjänster
Upphandlande enheter  4 201 678  52 620 561  9 484 600
Direktupphandlingsgränsen    1 092 436
LUFS Varor & tjänster Byggentreprenad Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS
Upphandlande myndigheter eller enheter  4 201 678  52 620 561  4 201 678
Direktupphandlingsgränsen    1 092 436
LUK Tjänste-
koncessioner
Bygg-
koncessioner
Sociala och andra särskilda tjänster
Upphandlande myndigheter eller enheter  52 620 561  52 620 561  52 620 561
Direktupphandlingsgränsen    2 631 028

 

Informationen kommer från Upphandlingsmyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.