Nytt stöd för Er som säljer produkter

19 december, 2017

Elsäkerhetsverket har tagit fram en ny broschyr om de krav som ställs på Er och de produkter Ni säljer. För att underlätta arbetet för alla som tillverkar och säljer produkter har också nya verktyg och checklistor tagits fram.

 

”När du ska tillverka eller sälja produkter” är en broschyr för dig som på något sätt tillhandahåller elektriska produkter, eller funderar på att börja med det. Du får en översikt över vilka krav som gäller och en introduktion till hur du kan arbeta för att uppfylla dessa krav.

 

Introduktion till produktreglerna
Innehållet baseras på de särskilda produktdirektiv som omfattas av Elsäkerhetsverkets tillsyn i form av marknadskontroll (EMC, ATEX, TD, LVD och RED).

 

Verktyg och checklistor ska underlätta arbetet
För att underlätta arbetet har Elsäkerhetsverket tagit fram checklistor och andra verktyg till företagen. Det finns bland annat en mall för hur man kan inventera och kontrollera sina produkter samt checklistor för tillverkare, importörer och distributörer.

 

Här finner Ni broschyren.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.