Plastpåsar

26 december, 2017

I Sverige har den nya lagstiftningen kring plastpåsar funnits i drygt ett halvår. Flera stora butikskedjor rapporterar om en kraftig minskning även att det är långt till de uppsatta målen.

 

I EU använder idag varje person cirka 200 plastpåsar per år och målet är att till 2015 nå ner till 40 plastpåsar per person och år. Konkret behandlar förordningen två områden;

• Rapportera till Naturvårdsverket – Den som yrkesmässigt tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige rapportera antal tunna respektive tjocka plastbärkassar avsedda för den svenska marknaden till Naturvårdsverket.

• Informera konsumenter – Den som i yrkesmässig verksamhet tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter ska informera om:
– plastbärkassars miljöpåverkan
– fördelarna med att minska förbrukningen av plastbärkassar
– åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen

 

I mars 2018 ska alla som importerar eller tillverkar plastkassar rapportera hur många plastkassar som används i Sverige.

 

Mer information finner Ni här.

 

Det finns dock ett land som har gått något längre i sin lagstiftning avseende plastpåsar. I Kenya kan den som tillverkar eller säljer plastpåsar dömas till 4 års fängelse eller böter på motsvarande 40 000 dollar. Kenya har därmed världens hårdaste lag mot plastpåsar. Lagen innebär även att polisen kan stoppa vem som helst som bär en plastpåsar.

 

Mer information finner Ni här.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.