Rapport om överprövningar

20 december, 2017

En stor andel, 80 procent, av de offentliga upphandlingar som överprövas bedöms vara korrekta. Men mycket få upphandlingar överprövas innan tilldelningsbeslutet. Det visar den rapport som Upphandlingsmyndigheten har lämnat över till regeringen.

 

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att beskriva, kartlägga och analysera mål om överprövning. Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med Konkurrensverket gått igenom 1 000 av de 2 799 upphandlingar som överprövades under åren 2015-2016.

 

Cirka 20 procent av överprövningarna leder till framgång för leverantören och upphandlingen får göras om eller rättas. Men det betyder också att den största delen, 80 procent av de överprövade upphandlingarna, bedöms vara korrekta.

 

I många överprövningar anförs flera grunder, i snitt 1,6 grunder per överprövning. Den typ av grund som oftast anförs i överprövningen, i 45 procent av avgörandena, är brister i förfrågningsunderlaget. I 40 procent av avgörandena har leverantören klagat på bedömningen av uppfyllandet av krav på leverantören. Klagomål kopplat till krav på upphandlingsföremålet har anförts i 30 procent av avgörandena. I 13 procent av överprövningarna har leverantören klagat på hur anbudsutvärderingen har genomförts.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Upphandlingsmyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.