Två nya kemikalieföreskrifter

22 december, 2017

Kemikalieinspektionen har beslutat om två nya grundföreskrifter – KIFS 2017:7 och KIFS 2017:8. De nya föreskrifterna kommer att ersätta KIFS 2008:2 och träder i kraft den 1 januari 2018.

 

Syftet med de nya grundföreskrifterna är att öka tydligheten, både systematiskt och språkligt. De nya föreskrifterna bygger på den gamla, men de får en ny indelning av kapitel och bilagor. De nya föreskrifterna har också hänvisningar i början av varje kapitel som talar om på vilket sätt bestämmelserna förhåller sig till andra regler, till exempel EU-regler, och andra svenska lagar och förordningar.

 

Den nuvarande grundföreskriften, 2008:2, bryts upp i två nya föreskrifter, 2017:7 och 2017:8. Majoriteten av de bestämmelser som tidigare funnits i 2008:2 överförs till 2017:7. Befintliga bestämmelser om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper bryts ut och får bilda egna föreskrifter, KIFS 2017:8. Bestämmelser om träskyddsbehandlat virke överförs till Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel, KIFS 2008:3.

 

Några av de förändringar som gjorts är:
• Registreringskrav för nanomaterial införs.
• Bestämmelser om anteckningsskyldighet vid hantering av kvicksilver samt bestämmelser om undantag från gränsvärdena för tungmetaller i förpackningsmaterial upphävs.

 

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

 

Nedan finner Ni de nya föreskrifterna:
Kemikalieinspektionens föreskrifter 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Kemikalieinspektionens föreskrifter 2017:8 om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.