Ny vägledning för företagskoncentrationer

12 januari, 2018

Konkurrensverket har tagit fram en ny vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer. Vägledningen innehåller information om Konkurrensverkets handläggning av företagskoncentrationer.

 

Den 1 januari 2018 fick Konkurrensverket utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer. Den nya vägledningen har anpassats till de genomförda lagändringarna och de åtgärder som har införts med anledning av den utökade beslutanderätten.

Här finner Ni vägledningen.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.