Nya regler för utsläpp från vedeldning

11 januari, 2018

Reglerna för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved ändras till sommaren. Anledningen är att utsläppen av rökgaser från vedeldning ska minskas. Ni som redan har till exempel en vedspis eller kamin i byggnaden berörs inte av ändringarna.

 

De ändrade utsläppskraven gäller när Ni ska bygga nytt. De gäller också när vedspisar och kaminer ska sättas in i en byggnad där sådana inte funnits tidigare.

 

Påverkas redan installerade kaminer och pannor som eldas med pellets och ved?
Om Ni redan har en panna eller kamin berörs Ni inte av de ändrade kravnivåerna utan kan fortsätta använda denna som du tidigare gjort.

 

Kan man laga mat på en vedspis?
Ja, Ni kan fortsätta använda Er vedspis som tidigare. Ni kan också installera en ny om denna uppfyller kraven.

 

Varför ändras kraven?
Koloxid är en gas som bildas vid ofullständig förbränning av kol och kolföreningar. Det kan vara skadligt att andas in för stora mängder av gasen och det kan leda till förgiftning. Utsläppen från vedeldningen beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid, enligt Naturvårdsverket. Ändringarna i Boverkets byggregler är ett steg mot införandet av kraven i EU:s ekodesignreglering som kommer att börja gälla inom de närmaste åren.

Ändringarna rör byggnader med dessa installationer
• Fastbränsleeldade pannor
• Braskaminer
• Pelletseldade kaminer
• Insatser
• Köksspisar
• Kökspannor

 

Vad gäller för öppna spisar och kakelugnar?
Ändringarna gäller inte för öppna spisar eftersom de är en del av byggnaden och det inte finns någon mätmetod för utsläppen. Kakelugnar berörs inte heller på grund av att de är effektiva och av kulturhistoriska skäl.

 

Kommunen bedömer ändringar
När Ni ska installera en ny panna, kamin eller annan rumsvärmare ska Ni anmäla det till kommunens byggnadsnämnd. I vissa fall ska Ni även anmäla när Ni byter dessa. Kommunen kan då kontrollera om installationen uppfyller kraven. Kraven för utsläpp och verkningsgrad gäller oavsett om Ni behöver anmäla det Ni ska göra eller inte.

 

Vad gäller för äldre byggnader?
Det finns möjligheter till anpassning av utsläppskraven. När Ni nyinstallerar eller byter ut i en befintlig, äldre byggnad ska det göras varsamt och husets kulturhistoriska värden ska tillvaratas. Hänsyn ska tas till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Därför måste kraven alltid fastställas utifrån den enskilda byggnaden och den aktuella åtgärden.

 

Gäller från och med 1 juli 2018
Efter den 1 juli 2018 gäller de nya reglerna från Boverket fullt ut. Ändringarna började gälla den 1 juli 2017, men det har sedan dess varit en övergångsperiod där de tidigare reglerna fortfarande kan användas under ett år.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.