Ändrade regler för verifiering av nykterhet

28 februari, 2018

Från 1 mars 2018 ändras reglerna för verifiering av nykterhet vid en beroendediagnos. Detta berör den som har ett beroende och ska verifiera varaktig nykterhet för att exempelvis få körkortstillstånd.

 

Den 1 mars 2018 ändras Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Denna föreskrift beskriver till exempel vilka sjukdomar och tillstånd som kan vara ett hinder för att få eller kunna behålla ett körkort.

 

De nya reglerna innebär att det, vid en missbruks- eller beroendediagnos, krävs bevis på varaktig nykterhet i minst sex månader innan exempelvis körkortstillstånd kan beviljas.

 

Det finns dock fortfarande möjlighet för Transportstyrelsen att kräva en längre observationstid, upp till två år, om det bedöms nödvändigt i det enskilda fallet.

 

Även de som förelagts att verifiera varaktig nykterhet i 12 månader före den 1 mars 2018 har en möjlighet att efter en verifierad varaktig nykterhet i 6 månader bedömas på nytt och eventuellt beviljas körkortstillstånd tidigare än de förelagda 12 månaderna. Det är då personens eget ansvar att ta kontakt med Transportstyrelsen för att undersöka möjligheten.

 

Ta del av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.