Mål avseende offentlig upphandling – februari 2018

28 februari, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under februari 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 1878-16, 1933-16, 1934-16
Leverantör/Sökande: 1.Edsjö Arkitektkontor Bostadslaget AB, 2.NN, 3.NN
Upphandlande myndighet:  Stockholms kommun
Avgörande: Ogiltigförklara avtal
Ärende: Frågan i målet är om flera avtal som har direktupphandlats ska anses vara av samma slag och värdena av dem därför ska räknas samman vid bedömningen av om beloppsgränserna för när direktupphandling är tillåten har överskridits

 

Målnr: 4889-17
Leverantör/Sökande: AGA Gas AB
Upphandlande myndighet:  Uddevalla kommun
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Förfrågningsunderlaget har brustit i transparens och kommunen anses ha brutit mot bestämmelsen i 6 kap. 4 § LOU

 

Målnr: 2730-17
Leverantör/Sökande: Astacus AB
Upphandlande myndighet:  Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag SISAB
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Anbudsgivare hade uteslutits på grund av att bolaget inte bekräftat sitt anbud

 

Målnr: 2071-17
Leverantör/Sökande: Purac AB
Upphandlande myndighet:  Östersunds kommun
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Upphandlande myndighet har vid prövning av anbuden avvikit från förfrågningsunderlagets obligatoriska krav om referensobjekt som slutförts inom en femårsfrist.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.