Nya regler för ekonomiska föreningar

15 februari, 2018

Regeringen har lagt fram ett förslag om att införa en ny lag för ekonomiska föreningar. Arbetet med att reformera lagen har pågått i 10 år. Den nya lagen väntas träda i kraft den 1 juli 2018.

 

De nya reglerna innebär i korthet att
• alla ekonomiska föreningar ska registrera en ordförande
• företrädare blir behöriga när ärenden kommer in till Bolagsverket
• revisorn kan ha olika mandattider
• ansökan om ersättare för en styrelseledamot ska göras hos Bolagsverket
• det bara blir möjligt för medlemmar (tidigare även styrelsen) att ansöka om minoritetsrevisor och särskild granskare
• villkor vid start ska framgå av stadgarna
• kallelsetid inte längre behöver anges i stadgarna
• det är möjligt att ta ut inträdesavgifter
• grunderna för uteslutning förtydligas
• ändamålet med verksamheten inte längre behöver anges
• det blir nya regler för hur beslut om frivillig likvidation ska upprättas
• det blir fler grunder för tvångslikvidation
• det, under vissa omständigheter, kommer gå att lösa upp en ekonomisk förening utan föregående likvidation
• uppgifter kommer kunna registrera på andra EU-språk
• ekonomiska föreningar ska registreras i ett nationellt register (tidigare länsvis).

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Bolagsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.