Nya regler om aerosolbehållare beslutade

1 februari, 2018

Från den 1 mars gäller nya föreskrifter om aerosolbehållare. MSBFS 2018:1 ersätter då MSBFS 2014:1 om aerosolbehållare.

 

Varför behövs nya regler?
Syftet med de nya föreskrifterna är framförallt att
• uppfylla kraven i EU-direktivet 2016/2037 i svensk lagstiftning,
• möjliggöra ett högre tryck i aerosolbehållare som drivs av icke brandfarliga gaser,
• förtydliga hänvisningarna till märkningsreglerna i CLP-förordningen.

 

Vilka berörs av de nya reglerna?
De som berörs av reglerna är framför allt tillverkare som genom de nya reglerna får ett bredare urval genom möjligheten att använda icke brandfarliga drivgaser vid ett högre tryck.

 

Främst två områden ändras
Ändringarna gäller främst högsta tillåtna tryck och märkningsregler.

 

Höjning av högsta tillåtna tryck i aerosolbehållare som drivs av icke brandfarliga gaser
Under senare år har tekniska framsteg lett till utveckling av fler aerosolbehållare som drivs av icke brandfarliga gaser, framför allt komprimerade gaser som kväve, tryckluft eller koldioxid. Denna utveckling bromsas dock av att behållarnas effektivitet och prestanda inte varit tillräckligt hög p.g.a. det högsta tillåtna trycket i behållaren. Detta maximalt tillåtna tryck har motiverats av säkerhetskraven på en behållare. Nya tekniska framsteg har emellertid lett till att en anpassning uppåt av det högsta tillåtna trycket i sådana behållare är möjlig utan att säkerheten försämras.

 

Genom dessa föreskrifter kommer det högsta tillåtna trycket i aerosolbehållare som drivs av icke brandfarliga gaser att höjas från 13,2 till 15 bar. Detta leder till en ökad sprejhastighet och kvalitet hos produkterna.

 

Konsekvensen av ändringen blir att tillverkarna får ett större urval att välja mellan och kan ge ett ökat användningsområde för aerosolbehållarna. I slutändan ger det ett bredare urval för konsumenterna.

 

Förtydligande av hänvisning till märkningsregler
Hänvisningen till märkningsreglerna i CLP-förordningen i bilagans punkt 2.2 har justerats för att bli tydligare och lättare att följa. I sak medför det dock inga ändringar utan reglerna om märkning är fortsatt desamma.

 

Här finner Ni de nya föreskrifterna, MSBFS 2018:1 föreskrifter om aerosolbehållare

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.